PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 10

กุมภาพันธ์ 1, 2018

รายงานการประชุม PLC 10

27629420_1997151836969342_2940401821921903568_o

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 9

มกราคม 25, 2018

รายงานการประชุม PLC 9

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 8

มกราคม 18, 2018

รายงานการประชุม PLC 8

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 7

มกราคม 4, 2018

รายงานการประชุม PLC 7

25073234_1928804110470782_5794052848725846774_o

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 5

ธันวาคม 7, 2017

รายงานการประชุม PLC 5

5866

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 4

พฤศจิกายน 30, 2017

รายงานการประชุม PLC 4

PLC กลุ่มสาระ_๑๗๑๑๒๙_0001

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 3

พฤศจิกายน 23, 2017

รายงานการประชุม PLC 3

51465

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 16, 2017

ปฏิทินส่ง ปพ 5 รายงานการประชุม PLC 2

23201790_1621258594611199_706650530_n

PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน 2, 2017

รายงานการประชุม PLC 1 ผังองค์กรงานอาชีพและเทคโนโลยี

received_1621255377944854

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.2/6

พฤศจิกายน 2, 2017

กิจกรรมชุมชนคนไอที

image
image