computers

ส่งงานอุปกรณ์ต่อพ่วง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

สิงหาคม 10, 2016

ให้นักเรียนตั้งชื่อ ไฟล์ตามนี้นะครับ ระดับชั้นต่อด้วยเล […]