ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

By คุณครู, กรกฎาคม 7, 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่มีรายชื่อในการแข่งขัน ประชุมพร้อมกัน ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา หลังเลิกแถวตอนเช้า ที่หลังเสาธง เพื่อชี้แจง ระเบียบและกฎกติกาในการแข่งขันประกาศรายชื่อ

คลิกตรงนี้ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 1 แก้ไขเพื่มเติม