ภาพนิ่ง1

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 10 กรกฎาคม 2561

By คุณครู, สิงหาคม 10, 2018

 

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ภาพนิ่ง1IMG_3958

IMG_3962 IMG_3963 IMG_3965 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3979 IMG_3981 IMG_3991 IMG_3997 IMG_4003 IMG_4026 IMG_4032 IMG_4036 IMG_4040 IMG_4043 IMG_4044 IMG_4045 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4059 IMG_4060 IMG_4061 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4070 IMG_4071 IMG_4072 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4075 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4080 IMG_4081 IMG_4082 IMG_4083 IMG_4084 IMG_4085 IMG_4086 IMG_4087 IMG_4088 IMG_4089 IMG_4090 IMG_4091 IMG_4093 IMG_4098 IMG_4105 IMG_4106 IMG_4114 IMG_4138 IMG_4140 IMG_4142 IMG_4144

ประกาศผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ 1.นางสาวชนานันท์  ณ นคร 2.นางสาวจิดาภา  ขวัญเมือง 3.นางสาวศิลารัตน์  รามคล้าย

รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวชนานันท์ ณ นคร
2.นางสาวจิดาภา ขวัญเมือง
3.นางสาวศิลารัตน์ รามคล้าย

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 1.นางสาวญาดา  แก้วสีขาว 2.นางสาวธนิสรา  ศรีใส 3.นายอธิป  อินทร์ปิน

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1
1.นางสาวญาดา แก้วสีขาว
2.นางสาวธนิสรา ศรีใส
3.นายอธิป อินทร์ปิน

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 1.นางสาวกนกพร  ชูนวลศรี 2.นางสาวอริสรา  หวลคนึงคิด 3.นางสาวสุคนธา  เสทิน

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2
1.นางสาวกนกพร ชูนวลศรี
2.นางสาวอริสรา หวลคนึงคิด
3.นางสาวสุคนธา เสทิน

รางวัลชมเชย 1.นางสาวรวิพร จรานุพงศ์ 2.นางสาวนิตยา  สังข์หอม 3.นางสาวเจฎฎาพร  กิ่งจันทร์

รางวัลชมเชย
1.นางสาวรวิพร จรานุพงศ์
2.นางสาวนิตยา สังข์หอม
3.นางสาวเจฎฎาพร กิ่งจันทร์

 

IMG_4158 IMG_4157