ภาพนิ่ง2

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับอำเภอและระดับจังหวัด วันที่ 7 สิงหาคม 2561

By คุณครู, สิงหาคม 10, 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพีฯ 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุยและ โรงแรมวังใต้ (ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ภาพนิ่ง2

การแข่งขันระดับอำเภอ ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย

38931947_214559305882748_2124975468158386176_n 38928980_225651358096434_1280047464212070400_n 38821130_240792093236326_3815132836726308864_n 38991992_217946995729134_4865012591228878848_n 38810747_236097626948669_2705525080867209216_n 38908972_464731534011301_4810674696519417856_n

ระดับอำเภอ ได้รับรางวัลชมเชย 1.นางสาวญาดา  แก้วสีขาว 2.นายสรวิทย์ เอี่ยมแจง 3.นายอธิป  อินทร์ปิน

ระดับอำเภอ ได้รับรางวัลชมเชย
1.นางสาวญาดา แก้วสีขาว
2.นายสรวิทย์ เอี่ยมแจง
3.นายอธิป อินทร์ปิน

ระดับอำเภอ ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย 1.นางสาวกนกพร  ชูนวลศรี 2.	นางสาวอริสรา  หวลคนึงคิด 3.	นางสาวสุคนธา  เสทิน

ระดับอำเภอ ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
1. นางสาวกนกพร ชูนวลศรี
2. นางสาวอริสรา หวลคนึงคิด
3. นางสาวสุคนธา เสทิน

38885389_252109008957132_5039499387135328256_n 38831451_266146030780048_3688893401320652800_n

การแข่งขันระดับจังหวัด ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38839145_2125355457727502_5207737490957402112_n

ระดับจังหวัดได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน 1.นางสาวชนานันท์  ณ นคร 2.นางสาวจิดาภา  ขวัญเมือง 3.นางสาวศิลารัตน์  รามคล้าย

ระดับจังหวัดได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาวชนานันท์ ณ นคร
2.นางสาวจิดาภา ขวัญเมือง
3.นางสาวศิลารัตน์ รามคล้าย

38851749_491619167977068_4488020101655691264_n แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย