computers

ส่งงานอุปกรณ์ต่อพ่วง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

By admin, สิงหาคม 10, 2016

ให้นักเรียนตั้งชื่อ ไฟล์ตามนี้นะครับ ระดับชั้นต่อด้วยเลขห้องต่อด้วยเลขกลุ่ม เช่น 421 

8-4-2015 10-38-03 AM

ให้นักเรียนตั้งชื่อ ไฟล์ตามนี้นะครับ ระดับชั้นต่อด้วยเลขห้องต่อด้วยเลขกลุ่ม เช่น 421