image

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย

By admin, ตุลาคม 31, 2016

14826321_1205577412835620_1270751865_n

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

14877801_1205577409502287_127921799_n 14877821_1205577449502283_1422216304_n 14877838_1205577472835614_518539585_n 14885837_1205577359502292_1809121810_n 14886105_1205577389502289_199098688_n 14886263_1205577446168950_1857087257_n

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

14937013_1205577399502288_2024478574_n