image

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีฯ ปีการศึกษา 2559

By admin, ตุลาคม 31, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

image image image

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง