20171102_140447

กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1/7

By คุณครู, พฤศจิกายน 2, 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1/7 เพื่อสืบสานประเพณีไทยได้แบ่งกลุ่มทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

000

001

002

003

004