ก้นขวดแปลงร่าง

กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1/7

By คุณครู, ธันวาคม 7, 2017

นักเรียนวางแผนและเตรียมก้นขวดน้ำเพื่อแปลงร่างเป็นชิ้นงาน ตั้งแต่ วันที่ 7/12/2560-28/12/2560

ขวดน้ำ1 ขวดน้ำ2 ขวดน้ำ3 ขวดน้ำ4 ขวดน้ำ5