รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 314  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
คุณากร วาณิชย์เจริญ 2018-12-03 / 11:05 ครู คอมห้องวิชาการค้าง ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ 2018-11-13 / 13:33 ครู คอมห้องวิชาการเสีย ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ ...จงรักษ์ บำรุงวงศ์...
ด.ชอัครเดช กิจไทยสงค์ 2018-11-09 / 07:40 ครู ทำบันนักเรียนหายแจ้งขอทำไม่ครับ
อัครเดช กิจไทยสงค์ 2018-11-09 / 07:40 ครู ทำหายหาไม่เจอ
ด. ช. อานุภาพ แสงจันทร์ 2018-11-04 / 16:49 นักเรียน ด. ช. อานุภาพ แสงจันทร์ ม.1/1
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-11 / 09:20 นักเรียน โปรเจกต์เตอร์ห้องคอม 1 ชำรุด ดำเนินการแล้ว
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-08 / 09:02 นักเรียน แจ้งยืมโน๊ตบุ๊ค ICT06 ส่งคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ชลธิชา วงค์ตะวัน 2018-09-01 / 14:06 ครู 07970 ชลธิชา วงค์ตะวัน ชั้นมัธยมศึกษา 3/1 ดำเนินแล้ว
อภิเดช จิตรมุ่ง 2018-10-03 / 15:43 ครู คอมพิวเตอร์ห้องคอม 1 มีปัญหา จำนวน 3 เครื่อง ดำเนินการอยู่
นายภราดร ไชยเขียว 2018-10-03 / 15:40 ครู ห้องคอม 2 ระบบไฟฟ้ามีปัญหา ดำเนินการอยู่ วงจรไฟฟ้าขัดข้อง
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง