รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 24  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นาย รัตนมงคล คำลือ 2018-06-18 / 16:22 ครู ยืมNoteBook lenovo ICT 01 กระเป๋า 07 สายชาร์จ 07 เมาส์ 1 เอาไปเพื่อฝึกใช้ AE ส่งคืน วันที่21 ตอนเย็นเวลา16.30นเบอร์ติดต่อ0989202275
ธันยพร หยาใส่ 2018-06-18 / 13:16 นักเรียน เด็กหญิงธันยพร หยาใส่ รหัสนักเรียน08941 ห้อง 1/1 เมื่อคีนย์ข้อมูลลงระบบจะเป็นชื่อเด็กชายอุดม สร้อยอยู่ ดำเนินการเรียบร้อย ชื่อจากระบบ DMC ผิดพลาด แก้ไขแล้ว
นายเจนณรงค์ พันทวี 2018-06-18 / 09:57 ครู ยืมโปรเจคเตอร์ EPSON 1 เครือง พร้อมสายVGA เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อาวุธ จันทร์เมือง 2018-06-17 / 09:30 ครู อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งโรงเรียน ดำเนินการเรียบร้อย ไฟฟ้ากระชาก ระบบ server พัง ต้องติดตั้งระบบใหม่ใช้ pfsense2.3
นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 2018-06-15 / 20:48 ครู อินเตอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้ ดำเนินการเรียบร้อย สะพานไฟ ที่อาคาร 4 ตัด แก้ไขให้แล้ว
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ 2018-06-15 / 14:24 ครู หัวต่อโปรเจคเตอร์เสีย ห้อง Lab วิทย์ 2 ดำเนินการเรียบร้อย พิน ของหัวแปลงหัก เปลี่ยนหัวใหม่ให้แล้ว
นายสัญชัย พิกุลงาม 2018-06-11 / 09:33 ครู หัวต่อโปรเจคเตอร์ ขาด ห้อง ม.3/1 ดำเนินการเรียบร้อย พิน ของหัวแปลงหัก เปลี่ยนหัวใหม่ให้แล้ว
นายสัญชัย พิกุลงาม 2018-06-11 / 09:30 ครู หัวต่อโปรเจคเตอร์ ขาด ห้องม.6/5 ดำเนินการเรียบร้อย สายไฟในหัวแปลงขาด บัดกรีใหม่แล้ว
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ 2018-06-12 / 17:08 ครู ขอยืมโน้ตบุ๊คสำหรับนักเรียนหมายเลข 7
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ 2018-06-12 / 17:05 ครู เครื่องโน้ตบุ๊ค งาน sgs ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซ่อมเรียบร้อย จัดพานิชั่นใหม่ พร้อมติดตั้ง Win7+App
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง