รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 309  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-11 / 09:20 นักเรียน โปรเจกต์เตอร์ห้องคอม 1 ชำรุด ดำเนินการแล้ว
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-08 / 09:02 นักเรียน แจ้งยืมโน๊ตบุ๊ค ICT06 ส่งคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ชลธิชา วงค์ตะวัน 2018-09-01 / 14:06 ครู 07970 ชลธิชา วงค์ตะวัน ชั้นมัธยมศึกษา 3/1 ดำเนินแล้ว
อภิเดช จิตรมุ่ง 2018-10-03 / 15:43 ครู คอมพิวเตอร์ห้องคอม 1 มีปัญหา จำนวน 3 เครื่อง ดำเนินการอยู่
นายภราดร ไชยเขียว 2018-10-03 / 15:40 ครู ห้องคอม 2 ระบบไฟฟ้ามีปัญหา ดำเนินการอยู่ วงจรไฟฟ้าขัดข้อง
จิราพร บุญเหลือ 2018-10-03 / 15:38 ครู โปรเจคเตอร์ห้องคอม 3 เสียค่ะ ดำเนินแล้ว
นางสาววรัญญา วิหกเหิร 2018-09-21 / 13:01 นักเรียน 06963นางสาววรัญญา วิหกเหิรม.6/3 ล.31 ดำเนินแล้ว
ด.ช.ณัฐวุฒิ ตันเจริญ 2018-09-21 / 11:40 นักเรียน 09123 ด. ช. ณัฐวุฒิ ตันเจริญม. 1/6 เลขที่8 ดำเนินแล้ว
อภิสิทธิ์ สุวรรณอ่อน 2018-09-21 / 11:29 นักเรียน 09140ด. ช. อภิสิทธิ์ สุวรรณอ่อนม. 1/6 เลขที่25 ดำเนินแล้ว
ณัฐวุฒิ ตันเจริญ 2018-09-21 / 11:24 นักเรียน 09123 ด. ช. ณัฐวุฒิ ตันเจริญ ชั้นม. 1/6เลขที่8 ดำเนินแล้ว
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง