ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   

 ชื่อสกุลผู้แจ้งซ่อม  ระดับความช่วยเหลือ
 วันที่  มีปัญหาเรื่อง
 เวลา  สถานะผู้แจ้งซ่อม
 รายละเอียดปัญหาที่พบ  
 
 กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน