รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 120  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นางยุพาพร เกิดขุมทอง 2019-01-21 / 11:20 ครู หน้าต่างห้องสมุดพัง 1 บาน
น.ส.มุทิตา แพงจักร์ 2019-01-10 / 12:16 นักเรียน คอมพิวเตอร์ห้องคอม 2 ชำรุด
น.ส.มุทิตา แพงจักร์ 2019-01-10 / 12:16 นักเรียน คอมพิวเตอร์ห้องคอม 2 ชำรุด
มุทิตา แพงจักร์ 2019-02-09 / 14:50 นักเรียน คอมพิยเตอร์ห้องคอม 1 เสีย
จงรักษ์ 2018-12-17 / 08:44 ครู คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เครื่องปริ้นไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้พิมพ์งานไม่ได้ครับขอบคุณครับ ดำเนินการแล้ว
คุณากร วาณิชย์เจริญ 2018-12-03 / 11:05 ครู คอมห้องวิชาการค้าง ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ ดำเนินการแล้ว
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ 2018-11-13 / 13:33 ครู คอมห้องวิชาการเสีย ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ ...จงรักษ์ บำรุงวงศ์... ดำเนินการแล้ว
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-11 / 09:20 นักเรียน โปรเจกต์เตอร์ห้องคอม 1 ชำรุด ดำเนินการแล้ว
มุทิตา แพงจักร์ 2018-10-08 / 09:02 นักเรียน แจ้งยืมโน๊ตบุ๊ค ICT06 ส่งคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คืนแล้ว
อภิเดช จิตรมุ่ง 2018-10-03 / 15:43 ครู คอมพิวเตอร์ห้องคอม 1 มีปัญหา จำนวน 3 เครื่อง ดำเนินการอยู่
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง