รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 82  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นาย ฐานุกูร อะโน 2018-07-16 / 16:04 นักเรียน 07801 นาย ฐานุกูร อะโน ม.4/3 0617650183
ด.ญอนันตญา โพธิ์พาดพิง 2018-07-16 / 13:24 นักเรียน 08528 ด.ญอนันตญา โพธิ์พาดพิง 2/2 ดำเนินการเเล้ว
นายชวลิต กรัดภิรมย์ 2018-07-14 / 12:00 ครู ขอยืมกล้องถ่ายภาพ canon 80d พร้อมเมมโมรีการ์ด32GB เพื่อใช้ในการถ่ายภาพฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
ด.ช สิทธิกร คงนุ่น 2018-07-12 / 11:54 นักเรียน 08197 ด.ช สิทธิกร คงนุ่น ม.3/5 ดำเนินการแล้ว
ด.ช รัตนโชติ จันทร์ปาน 2018-07-12 / 11:43 นักเรียน 08287 รัตนโชติ จันทร์ปาน ม.3/5 ดำเนินการแล้ว
ด.ญฟรานเซสก้า บัคเจทต้า 2018-07-12 / 11:34 นักเรียน 08707 ฟรานเซสก้า บัคเจทต้า ม.2/2 ดำเนินการแล้ว
เด็กหญิง เจนจิรา ราชบัญดิษฐ 2018-07-12 / 11:30 นักเรียน 08839 เจนจิรา ราชบัญดิษฐ ม.2/7 ดำเนินการแล้ว
น.ส.สุนิตา โคกสีนอก 2018-07-10 / 11:49 นักเรียน 07146 น.ส.สุนิตา โคกสีนอก ดำเนินการแล้ว
น.ส.มุทิตา สิงห์แป 2018-07-10 / 11:49 นักเรียน 07138 น.ส.มุทิตา สิงห์แป ม.5/2 ดำเนินการแล้ว
ด.ญ.ชมพูนุช พูลสวัสดิ์ 2018-07-10 / 11:32 ครู บัตรหักคะ
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง