รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 129  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นางยุพาพร เกิดขุมทอง 2019-01-28 / 11:25 ครู คอมพิวเตอร์ เสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
ปฐมพร เกตุกำพล 2019-01-28 / 08:52 ครู โปรเจ็คเตอร์ห้อง ม.2/1 หลุดลงมาขณะใช้ติวภาษาจีน
นางยุพาพร เกิดขุมทอง 2019-01-21 / 11:20 ครู หน้าต่างห้องสมุดพัง 1 บาน
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง