รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 13  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
จิราพร บุญเหลือ 2018-10-03 / 15:38 ครู โปรเจคเตอร์ห้องคอม 3 เสียค่ะ ดำเนินแล้ว
นางสาววรัญญา วิหกเหิร 2018-09-21 / 13:01 นักเรียน 06963นางสาววรัญญา วิหกเหิรม.6/3 ล.31 ดำเนินแล้ว
ด.ช.ณัฐวุฒิ ตันเจริญ 2018-09-21 / 11:40 นักเรียน 09123 ด. ช. ณัฐวุฒิ ตันเจริญม. 1/6 เลขที่8 ดำเนินแล้ว
อภิสิทธิ์ สุวรรณอ่อน 2018-09-21 / 11:29 นักเรียน 09140ด. ช. อภิสิทธิ์ สุวรรณอ่อนม. 1/6 เลขที่25 ดำเนินแล้ว
ณัฐวุฒิ ตันเจริญ 2018-09-21 / 11:24 นักเรียน 09123 ด. ช. ณัฐวุฒิ ตันเจริญ ชั้นม. 1/6เลขที่8 ดำเนินแล้ว
ด.ช.ณัฐธัญ ฟูเฟือง 2018-09-20 / 12:22 นักเรียน 08773ด.ช.ณัฐธัญ ฟูเฟือง เลขที่14 ม.2/8 ดำเนินแล้ว
ด.ช.ณัฐธัญ ฟูเฟือง 2018-09-20 / 12:19 นักเรียน 08773ด.ช.ณัฐธัญ ฟูเฟือง ดำเนินแล้ว
ด.ช.สรวิชญ์ สมัยกลาง 2018-09-20 / 12:17 นักเรียน 08823ด.ช.สรวิชญ์ สมัยกลาง เลขที่ 18 ม2/8 ดำเนินการแล้ว
นาย กรวิชญ์ ทับเส็ง 2018-09-20 / 12:16 นักเรียน 09329 นาย กรวิชญ์ ทับเส็ง เลขที่ 23 ม.4/3 ดำเนินการแล้ว
ด.ญ.พิชชาพร หนูนุ่ม 2018-09-20 / 12:15 นักเรียน 08654ด.ญ.พิชชาพร หนูนุ่ม เลขที่41 ม.2/2 ดำเนินการแล้ว
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง