รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 13  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นางสาวสายทอง ชารักดี 2018-06-08 / 13:00 บุคลากรในโรงเรียน ห้องถ่ายเอกสาร- เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด- เครื่องปริ๊นทร์พิมพ์น้ำหมึกไม่ออก ซ่อมเรียบร้อย ทำความสะอาด RAM และจัดเรียงข้อมูลเครื่องใหม่, ทำความสะอาดหัวหมึก
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 2018-06-08 / 9:00 ครู เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนบัตรนักเรียน หน้าป้อมยามเปิดไม่ติด ซ่อมเรียบร้อย ทำความสะอาด RAM และจัดเรียงข้อมูลเครื่องใหม่
นายปรีชา อิสสระ 2018-06-11 / 09:56 ครู ห้องม.5/1 โปรเจกเตอร์ใช้การไม่ได้ รอดำเนินการแก้ไข
อุทัยวรรณ ไชยสาร 2018-06-11 / 09:00 ครู ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคพร้อมสายชาร์ต ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบ 2 คืนแล้ว
นายสัญชัย พิกุลงาม 2018-06-11 / 09:51 ครู -แจ้งท่อน้ำทิ้งอุดตัน ในห้องICT
นายพิชัย บุญชูประภา 2018-06-04 / 09:27 ครู -ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมสายชาร์จ (ICT03) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
พิมพ์พร โพธิ์กลิ่น 2018-06-11 / 08:35 ครู ยืมโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทำงานเอกสารอื่นๆ (ICT07)
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 2018-06-01 / 10:29 ครู เครื่องปรินทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สั่งพิมพ์แล้วน้ำหมึกไม่ออก ซ่อมเรียบร้อย ลูกกลิ้งดึงกระดาษฝืด ท่อน้ำหมึกอากาศเข้า แก้ไขแล้ว
ชญานิน บัณฑิศักดิ์ 2018-06-08 / 09:59 นักเรียน ยืมโปรเจคเตอร์ คืนวันจันทร์ ที่11 มิถุนายน 2561 คืนแล้ว 12 มิ.ย. 2561
เอกชัย อะหลีแอ 2018-06-01 / 13:45 ครู ยืม ict02 ใช้ในการสอน
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง