รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 13  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
น.ส อนิดา กันทอง 2018-09-20 / 12:13 นักเรียน 07696 น.ส อนิดา กันทอง เลขที่34 ม.4/3
ด.ช.จิรพงศ์ ชนะจอหอ 2018-09-20 / 12:11 นักเรียน 09279ด.ช.จิรพงศ์ จอหอเลขที่3 ม.1/10
ด.ช.ภูมินทร์ เพ็ชรสังข์ 2018-09-20 / 12:09 นักเรียน 09132 ด.ช.ภูมินทร์ เพ็ชรสังข์ เลขที่ 17 ม.1/6
ด.ช.ปฏิภากร มีมะแม 2018-09-20 / 12:06 นักเรียน 09005 ด.ช.ปฏิภากร มีมะแม เลขที่10 ม.1/3
ด.ช.นันทภูมิ สุขชื่น 2018-09-20 / 12:04 นักเรียน 09004ด.ช.นันทภูมิ สุขชื่น เลขที่9 ม.1/3
ธนพล ภูบังไม้ 2018-09-18 / 12:03 นักเรียน 02345 ด.ช.ธนพล ภูบังไม้ เลขที่18 ม.1/4
ด.ญ.พลอยทิพย์ พิทักษ์วงษ์ 2018-09-18 / 11:40 นักเรียน 08758 เด็กหญิงพลอยทิพย์ พิทักษ์วงษ์ เลขที่38 ม.2/9
ด.ช.สมชาย คาตี 2018-09-18 / 11:26 นักเรียน 09012 ด.ช. สมชาย คาตี เลขที่ 17 ม. 1/3
ด.ญ ณัชนันท์ เมอร์รี่ 2018-09-17 / 13:12 นักเรียน 09222 ด.ญ ณัชนันท์ เมอร์รี่ เลขที่ 27 ม.1/8
ด.ช.พีรวิชญ์ ช่วยเต้า 2018-09-17 / 12:38 นักเรียน 07958 ด.ช.พีรวิชญ์ ช่วยเต้า เลขที่ 7 ม3/1
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง