รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 133  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
ปฐมพร เกตุกำพล 2019-01-28 / 08:52 ครู โปรเจ็คเตอร์ห้อง ม.2/1 หลุดลงมาขณะใช้ติวภาษาจีน
นางยุพาพร เกิดขุมทอง 2019-01-21 / 11:20 ครู หน้าต่างห้องสมุดพัง 1 บาน
น.ส.มุทิตา แพงจักร์ 2019-01-10 / 12:16 นักเรียน คอมพิวเตอร์ห้องคอม 2 ชำรุด
น.ส.มุทิตา แพงจักร์ 2019-01-10 / 12:16 นักเรียน คอมพิวเตอร์ห้องคอม 2 ชำรุด
มุทิตา แพงจักร์ 2019-02-09 / 14:50 นักเรียน คอมพิยเตอร์ห้องคอม 1 เสีย
จงรักษ์ 2018-12-17 / 08:44 ครู คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เครื่องปริ้นไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้พิมพ์งานไม่ได้ครับขอบคุณครับ ดำเนินการแล้ว
คุณากร วาณิชย์เจริญ 2018-12-03 / 11:05 ครู คอมห้องวิชาการค้าง ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ ดำเนินการแล้ว
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ 2018-11-13 / 13:33 ครู คอมห้องวิชาการเสีย ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ ...จงรักษ์ บำรุงวงศ์... ดำเนินการแล้ว
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง