รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 133  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
ศิรินาถ ไทรงาม 2018-05-25 / 10:46 ครู หลอดไฟในห้อง 126 (ม.1/7) หลุดจากแผงยึด ดำเนินแล้ว
นายสัญชัย พิกุลงาม 2018-05-14 / 09.09 ครู ยืมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมสายสัญญาณVGA/Anycast wifi ดำเนินแล้ว
นายอรรถพล พลวัฒน์ 2018-05-14 / 10.00 ครู ยืมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่องพร้อมสายสัญญาณ VGA ดำเนินแล้ว
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง