** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่น้ำ  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330  
     Tel : +66 77 425 053       Fax : +66 77 425 053  
  Date/Time ::  2018-12-03:11:05                                                                        Job ID :: IT-JOB00368
  Name :: คุณากร วาณิชย์เจริญ
  Department :: ครู
  Priority  :: ด่วนที่สุด
  Problem :: คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
  Phone Number :: 077425053
  Detail :: คอมห้องวิชาการค้าง ไม่สามารถใช้การได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................              ...................................

       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                          ผู้ดำเนินการซ่อม                          ผู้แจ้งซ่อม 

       Date/Time :: 15-12-2018 / 09:59