** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่น้ำ  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330  
     Tel : +66 77 425 053       Fax : +66 77 425 053  
  Date/Time ::  :                                                                        Job ID :: IT-JOB00
  Name :: 
  Department ::
  Priority  ::
  Problem :: 
  Phone Number ::
  Detail :: 
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................              ...................................

       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                          ผู้ดำเนินการซ่อม                          ผู้แจ้งซ่อม 

       Date/Time :: 15-12-2018 / 09:50