** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่น้ำ  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330  
     Tel : +66 77 425 053       Fax : +66 77 425 053  
  Date/Time ::  2019-01-28:11:19                                                                        Job ID :: IT-JOB00420
  Name :: นางยุพาพร
  Department :: ครู
  Priority  :: ด่วนที่สุด
  Problem :: คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
  Phone Number :: 077425053
  Detail :: คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................              ...................................

       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                          ผู้ดำเนินการซ่อม                          ผู้แจ้งซ่อม 

       Date/Time :: 26-10-2020 / 09:15