สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
กรุณากรอกรายละเอียดเรื่องหรือข้อเสนอแนะ ระบบจะแจ้งไปที่ไลน์ผู้อำนวยการโดยอัตโนมัติ
การแจ้งเรื่องหรือข้อเสนอแนะ ผู้ติดต่อต้องกรอกข้อมูลให้ครบถึงจะได้รับการพิจารณา
จากนั้นระบบจะรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอกไว้
ชื่อ: กรุณาใช้ชื่อสกุลจริงเท่านั้น
อีเมล์: กรุณาใส่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์: กรุณาใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
ข้อความ: