สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
กรุณากรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบจะแจ้งไปที่ไลน์ท่านผู้อำนวยการโดยอัตโนมัติ
การร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลผู้ร้องเรียนให้ครบถึงจะได้รับการพิจารณา
แล้วจะรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอกไว้
ชื่อ: กรุณาใช้ชื่อสกุลจริงเท่านั้น
อีเมล์: กรุณาใส่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์: กรุณาใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
ข้อความ: