ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 2114
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยน่ะเด็กๆ
2 ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
วันพุธ 08:30 - 9:20, วันพฤหัสบดี 8:30 - 09:20
3 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
จ. 11.50-12.40น. , พ. 09.20-10.10น. ,พฤ. 14.20-15.10น.
4 ว21102
วิทยาศาตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
-
-
-
-
Zoom
วันจันทร์ 08.30-10.10 น. / วันอังคาร 12.40-13.30 น.
นักเรียนทุกคนถือปฏิบัติดังนี้ 1)นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์วิชาของตนเอง 2)เช็คชื่อก่อนเรียน เวลารายงานตัว 10 นาที เริ่มจากเวลาเข้าคาบเรียน มาช้าเช็คสาย ไม่รายงานตัวเช็คขาด 3) ติดตามการสอน ภาระงาน และการสอบผ่านไลน์กลุ่ม มีข้อสงสัยติดต่อครูตัย 095-4184309
5 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
(1 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-10.10 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเรียนการสอนและชิ้นงาน ใบงาน ในกลุ่มไลน์ line.me/ti/g/1jc02hexQn
6 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันศุกร์ 9.20-10.10 น. (คาบ2)
7 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันจันทร์12.40-13.30, วันพฤหัสบดี13.30-14.20,วันศุกร์10.10-11.00
8 พ21104
พลศึกษา (ปิงปอง)
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันอังคาร 10.10-11.00
9 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่7ม.ค.63
10 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 น. และศุกร์14.20-15.10 น.
11 ว20277
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 15:30-16:30
12 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
ศุกร์ 13.30-14.20
13 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 11.50-12.40 น.
14 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันจันทร์ 10.10 วันอังคาร 11.50-12.40 วันพฤหัส 10.10-11.00
15 อ20204
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
(1 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จ. 15:30-16:30, พ. 15:30-16:30
line.me/ti/g/SkYgGSMEaN
16 อ20218
สนทนากับเจ้าของภาษา
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
พุธ เวลา 12.40 - 13.30, ศุกร์ เวลา 12.40 - 13.30
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 10.10-11.50 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli