ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21104
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยครับ
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
จ. 09.20-10.10น. , พฤ. 10.10-11.00น. , ศ. 09.20-10.10น.
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11.50 -12.40 น. / วันพุธ เวลา 08.30-10.10 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเรียนการสอนและชิ้นงาน ใบงาน ในกลุ่มไลน์ line.me/ti/g/PY0xjkB5tf
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
วันจันทร์ 10.10-11.00น./วันพุธ 10.10-11.00น./วันพฤหัสบดี 14.20-15.10 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันศุกร์ 10.10-11.00 น. (คาบ3)
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ 11.50-12.40
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
7 พ21104
ปิงปอง
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 08:30-09:20 น.
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
จันทร์ 09.20-10.10 น. และ พฤหัสฯ12.40-13.30 น.
9 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
พฤหัสบดี 13.30-14.20
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 9.20-10.10 น.
11 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พ.13.30-14.20 ศ.13.30-14.20
12 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
อังคาร เวลา 12.40 - 13.30
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
13 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.30 - 14.20, วันพุธ เวลา 11.50 - 12.40, วันพฤหัสบดี เวลา 11.50 - 12.40
14 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 12.40-13.30 น.
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli