ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
วันจันทร์ 13.30-14.20 น. / วันพุธ 09.20-10.10 น. / วันพฤหัสบดี 11.50-12.40 น.
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.10-11.00 น.
ในคาบวันจันทร์และวันพุธ นร.รับใบความรู้และใบงานในโอเพ้นแชท หากสงสัยพบกันในวันศุกร์
3 ค21202
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
พ. 13.30-14.20น. , ศ. 12.40-13.30น.
4 ว21102
วิทยาศาตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
-
-
-
-
Zoom
-
วันอังคาร 08.30-10.10 น. / วันพฤหัสบดี 13.30-14.20 น.
นักเรียนทุกคนถือปฏิบัติดังนี้ 1)นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์วิชาของตนเอง 2)เช็คชื่อก่อนเรียน เวลารายงานตัว 10 นาที เริ่มจากเวลาเข้าคาบเรียน มาช้าเช็คสาย ไม่รายงานตัวเช็คขาด 3) ติดตามการสอน ภาระงาน และการสอบผ่านไลน์กลุ่ม มีข้อสงสัยติดต่อครูตัย 095-4184309
5 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
อังคาร 12.40-14.20
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
วันจันทร์ 09.20-11.00น./วันพฤหัสบดี 09.20-11.00น./วันศุกร์ 09.20-10.10 น.น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในกลุ่มไลน์
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันจันทร์ 10.10-11.00
8 พ21104
พลศึกษา (ปิงปอง)
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพฤหัส 14.20-15.10
9 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่8ม.ค.64
10 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
อ.10.10-11.00และพุธ10.10-11.00
11 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพุธ 11.50 น.-12.40 น.
12 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 12.40-13.30 น.
13 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
14 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จ. 12:40-13:30, อ. 11:50-12:40, พ. 08:30-09:20
line.me/ti/g/44MV7pRR2R
15 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 09.20-10.10 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli