ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยครับ
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.20-10.10 น.
ในคาบวันอังคารและวันพุธ ให้ นร. รับใบความรู้และใบงาน หากสงสัยหรือมีปัญหา เจอกันในวันพฤหัสบดี ในโอเพ้นแชท
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30-10.10 น. / วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-09.20 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเรียนการสอนและชิ้นงาน ใบงาน ในกลุ่มไลน์ line.me/ti/g/NfInB3vboJ
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
-
วันอังคาร 13.30 น./วันพฤหัสบดี 13.30 น./
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
6kjgr5o
-
-
-
12.40-13.30 ทุกวันอังคาร
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่6ม.ค.64
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 12.40-13.30
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ12.40-13.30 และ พฤหัสฯ 10.10-11.00
9 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 11.50-12.40 น.
11 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
อ. 08:30-09:20, พ. 10:10-11:00, พฤ. 11:50-12:40
line.me/ti/g/Zn6JjW3Ga5
12 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 09.20 - 10.10
13 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 10.10-11.00 น.
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli