ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันจันทร์ 8.30-9.20 วันพฤหัสบดี 8.30-9.20 วันศุกร์ 9.20-10.10 .
2 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ตามตารางเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
5 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
ศุกร์ คาบ 7 13:30-14:20 น.
6 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
7 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
อ.13.10-14.20น./พฤ.09.20-10.10น./ศ.14.20-15.10น.
8 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
11ม.ค.64
9 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 12:40-13:30 น.
10 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ อังคาร 09.20-10.00
11 ว20278
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันอังคาร , วันพฤหัสบดี 15.30-16.30
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/itcom21
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 10.10  - 11.00 น.
13 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
hqokc5x
Meet
-
-
จันทร์ 10.10-11.00 ศุกร์ 08.30-9.20
วันนี้ให้นักเรียนเข้าหน้าเว็บครูมดเพื่ออ่านงานที่ต้องทำค่ะ sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=0
14 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
อ. 08.30-09.20 พ. 12.40-13.30 พฤ. 10.10-11.00
15 อ20228
โครงงานภาษาอังกฤษ
(0.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 15.30 - 16.30, วันพุธ เวลา 15.30 - 16.30
ในวันและเวลาดังกล่าวให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Google meet : meet.google.com/tvy-kiwr-ayj ในลิงค์นี้นะครับ
16 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 12.40-13.30 น.
17 อ20218
สนทนากับเจ้าของภาษา
(1 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli