ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
จ 13.30-14.20 อ 10.10-11.00 พฤหัส 08.30-09.20
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
จ. 08.30-09.20 , พ. 08.30-09.20 , ศ. 14.20-15.10
เมื่อมีอะไรสงสัยให้สอบถามได้ทางกลุ่มเป็นข้อความเท่านั้น งดส่งสติ๊กเก้อ
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
อังคาร 8.30-10.10 / ศุกร์ 11.50-12.40
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
ศุกร์ คาบ 3 10:10-11:00 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
อ 12.40-1.30/พ 09.20-1010/พฤ 09.20-10.10
6 I20202
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
(1 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
ศ 08.30-10.10
7 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันจันทร์ 12.40-13.30
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 13:30-14:20 น.
9 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
6wyfwh6
-
-
-
วันอังคาร เวลา11.50น.-12.40น. วันศุกร์ เวลา13.30น.-14.20น.
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพฤหัสฯ เวลา 11.50 - 12.40 น.
11 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
rspqwzy
Meet
-
-
วันจันทร์ 9.20-10.10 น. พุธ 10.10-11.00
วันนี้ให้นักเรียนเข้าหน้าเว็บครูมดเพื่ออ่านงานที่ต้องทำค่ะ sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันจันทร์ 10.10-11.00 , วันพฤหัสบดี 14.20-15.10
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันอังคาร 13.30-14.20 วันพฤหัส 10.10-11.00 วันศุกร์ 12.40-13.30
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
จันทร์ 11.50-12.40 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/10" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/p-Jh9pdBUeu4xQh-TRg89A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli