ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันอังคาร 11.50-12.40 วันพุธ 10.10-11.00 วันศุกร์ 14.20-15.10
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ตามตารางเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
พฤหัสบดี คาบ 8 14:20-15:10 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
-
วันจันทร์ 11.50 น./วันพฤหัสบดี 12.40-13.30 น./วันศุกร์ 08.30-09.20 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในกลุ่มไลน์
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
8ม.ค.64
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08:30-09:20 น.
8 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
vhfpiom
-
-
-
วันจันทร์ เวลา08.30น.-09.20น. วันอังคาร เวลา11.50น.-12.40น.
9 ง22130
การงานอาชีพ2
(1 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ 9.20-10.10น.,ศุกร์ 13.30-14.20น.
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 10.10 - 11.00 น.
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
เข้ากลุ่ม
-
09:20-11:00
ให้นักเรียนรับใบงานผ่านทางแชทเฟส ตามผลการเรียนรู้รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
จ.13.30-14.20 พ.12.40-13.30
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
จันทร์ เวลา 12.40 - 13.30, พุธ เวลา 09.20 - 10.10, พฤหัสบดี เวลา 10.10 - 11.00
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พุธ 11.50-12.40 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/11" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/eQLu9dUN-9QeJAz-cCcZxw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli