ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
จ 08.30-09.20 พ 09.20-10.10 พฤหัส 11.50-12.40
2 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
อ.08.30-09.20 น. , พฤ.10.10-11.00 น.
3 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
อ. 09.20-10.10 , พฤ. 09.20-10.10 ,ศ. 12.40-13.30
เมื่อมีอะไรสงสัยให้สอบถามได้ทางกลุ่มเป็นข้อความเท่านั้น งดส่งสติ๊กเก้อ
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ตามตารางเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์
5 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
6 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
จ 11.50-12.40/พฤ 13.30-14.20/ศ 10.10-11.00
7 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันอังคาร 11.50-12.40
8 22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 13:30-14-20 น.
9 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
66homry
-
-
-
-
วันจันทร์ เวลา10.10น.-11.00น. วันอังคาร เวลา12.40น.-13.30น.
10 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
12.40-14.20
11 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพฤหัสบดี 14.20 น.- 15.10 น.
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพฤหัสฯ เวลา 08.30 - 09.20 น.
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
จันทร์ เวลา 09.20 - 10.10, พุธ เวลา 08.30 - 09.20, ศุกร์ เวลา 11.50 - 12.40
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 13.30-14.20 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli