ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันอังคาร 8.30-9.20 วันพุธ 9.20-10.10 วันพฤหัสบดี 10.10-11.00
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.2
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
จ.13.30-14.20 น. , พฤ.13.30-14.20 น.
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
จันทร์ เวลา 8.30-10.10 และพุธ เวลา 10.10-11.00 น.
ให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มline เพื่อรับคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าแอพdicord หรือกดลิ้งค์ discord.gg/agEWmqhgcz
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
จ.12.40-13.10น./พฤ 12.40-13.10น./ศ.13.30-14.20น.
6 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
gcrqj2q
-
-
-
11.30-12.40
7 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
5ม.ค.64และ12ม.ค.64
วันที่5ม.ค.64​ ทดลองใช้การสอนออนไลน์
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 10:10-11:00 น.
9 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ , ศุกร์ 11.50
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพฤหัสฯ เวลา 09.20 - 10.10 น.
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
bwwaa2i
-
-
-
พฤ. 13.30-15.10
12 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
จ. 10.10-11.00 อ. 10.10-11.00 ศ. 09.20-10.10
13 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 08.30-09.20 น.
14 ง22103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล สาริขา
-
-
-
-
-
-
อ.12.40 - 13.30น. ศ.12.40 - 13.30น.
-
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/3" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/BJoj53hNjgfmJElHTsJjQA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli