ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
จ 08.30-09.20 พ 08.30-08.20 ศ 10.10-11.00
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
พ. 12.40-13.30 , พฤ. 08.30-09.20 , ศ. 13.30-14.20
เมื่อมีอะไรสงสัยให้สอบถามได้ทางกลุ่มเป็นข้อความเท่านั้น งดส่งสติ๊กเก้อ
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30 น. - 10.10 น. วันอังคาร เวลา 12.40 - 13.30 น.
มีข้อสงสัย เกี่ยวกับการเรียน การส่งงาน สามารถถามได้ในไลน์กลุ่ม หรือไลน์ส่วนตัวด้วยค่ะ
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
จันทร์ คาบ 7 13:30-14:20 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
จ 12.40-13.30/อ 11.50-12.40/14.20-15.10
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพุธ 11.50-12.40
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 10:10-11:00 น.
8 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
vbaid3y
-
-
-
วันอังคาร เวลา13.30น.-14.20น วันพุธ เวลา10.10น.-11.00น.
9 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันศุกร์ เวลา 9.20-10.10 น
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 09.20  - 10.10 น.
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
f4ufd6f
-
-
-
ศ. 11.50-13.30
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันพุธ09.20-10.10 , วันพฤหัสบดี 13.30-14.20
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
อังคาร เวลา 10.10 - 11.00, พุธ เวลา 13.30 - 14.20, ศุกร์ เวลา 08.30 - 09.20
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
จันทร์ 10.10-11.00 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/4" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/RVj4iEHp_yUwvI9RP0XJMw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli