ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันจันทร์ 11.50-12.40 วันอังคาร 9.20-10.10 วันศุกร์ 9.20-10.10
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันพุธ เวลา 09.20 - 10.10 น. วันพฤหัสบดี เวลา 12.40 - 14.20 น.
นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียน การส่งงาน สามารถสอบถามได้ทั้งไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัวได้
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียรนักเรียน
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
จ.10.10-11.00น./พฤ08.30-09.20น./ศ14.20-15.10น.
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
8ม.ค.64
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11:50-12:40 น.
8 ศ22012
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ 13.30 อังคาร 10.10
9 I20202
IS
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
ศุกร์ 8.30
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพุธ เวลา 08.30 - 09.20 น.
11 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
จ. 09.20-10.10 พฤ. 11.50-12.40 ศ. 14.20-15.10
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
จ.12.40-13.30 อ.12.40-13.30
13 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 14.20-15.10 น.
14 ง22103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล สาริขา
-
-
-
-
-
-
อ.13.30 - 14.20น. พ.10.10 - 11.00น
-
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/5" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/TylT-M96RV2sYFBS0sq-DA?utm_sourceส=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli