ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
09.20-10.10 พฤหัส 10.10-11.00 ศ 09.20-10.10
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
จ. 10.10-11.00 , พ. 10.10-11.00 , พฤ. 11.50-12.40
เมื่อมีอะไรสงสัยให้สอบถามได้ทางกลุ่มเป็นข้อความเท่านั้น งดส่งสติ๊กเก้อ
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
Zoom
-
วันอังคารคาบที่ 2-3 /วันศุกร์ คาบที่ 6
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 1.ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่ม นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไลน์กลุ่มได้ให้แจ้งชื่อและสาเหตุกับครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน 2.ให้นักเรียนเข้าเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่ม ระหว่างเวลา 9.20-9.30 3.ให้นักเรียนโหลด แอพ zoom
4 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
-
วันพุธ 11.50-12.40น./วันพฤหัสบดี 09.20น./วันศุกร์ 11.50-12.40 น.-10.10น.ฝ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากกลุ่มไลน์
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
5pvsxlu
-
-
-
11.30-12.40
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพฤหัส 08.30-09.20
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 13:30-14:20 น.
8 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
p5wenqu
-
-
-
วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา12.40น.-13.30น.
9 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันศุกร์ เวลา 10.10-11.00 น
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30  - 09.20 น.
11 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันจันทร์ 12.40-13.30 , วันพุธ 08.30-09.20
12 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
เข้ากลุ่ม
-
13:30-15:10
ให้นักเรียนรับใบงานในกลุ่มเฟส ตามผลการเรียนรู้รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ 08.30-09.20 วันพุธ 13.30-14.20 วันศุกร์ 08.30-9.20
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พฤหัสบดี 14.20-15.10 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/6" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/Laggmxb_AsASFRTmbkadsA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli