ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
จ 11.50-12.40 อ 11.50-12.40 พ 11.50-12.40
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
พ. 09.20-10.10 , พฤ. 10.10-11.00 , ศ. 08.30-09.20
เมื่อมีอะไรสงสัยให้สอบถามได้ทางกลุ่มเป็นข้อความเท่านั้น งดส่งสติ๊กเก้อ
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 09.20 - 10.10 วันศุกร์ 12.40 - 14.20 น.
นักเรียนมีข้อสงสัยสามารถถามได้ เกี่ยวกับการเรียน การส่งงานทั้งในไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
จ 13.30-14.20/อ 09.20-10.10/พฤ 12.40-13.30
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพุธ 08.30-09.20
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 11:50-12:40 น.
8 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
752sxcb
-
-
-
วันอังคาร เวลา08.30น.-09.20น. วันพุธ เวลา13.30น.-14.20น.
9 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพฤหัสฯ เวลา 13.30 - 14.20 น.
10 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
jc7ishx
Meet
-
-
อังคาร เวลา 10.10-11.00 ศุกร์ 9.20-10.10
ให้นักเรียนติดตามกิจกรรมการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ครูมด sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=3
11 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันพุธ10.10-11.00 , วันศุกร์ 14.20-15.10
12 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
8:30-10:10
ให้นักเรียนรับใบงานที่กลุ่มไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันอังคาร 12.40-13.30 วันพุธ 12.40-13.30 วันพฤหัส 14.20-15.10
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
จันทร์ 10.10-11.00 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/8" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/dqW8StOhVo7oF2EjQyBfyw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli