ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันจันทร์ 10.10-11.00 วันพุธ 11.50-12.40 วันพฤหัสบดี 9.20-10.10
2 ค21202
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
วันจันทร์ 13:30 - 14:20 ,วันพุธ 10:10 - 11:00, วันศุกร์ 10:10 - 11:00
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
อ. 13.30-14.20 น. พ. 08.30-10.10 น.
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
4 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
จ.09.20-10.10 น. / อ.10.10-11.00 น./ศ.08.30-09.20น.
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
hq4436r
-
-
-
08.30-09.20 ทุกวันพฤหัสบดี
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
12ม.ค.64
วันที่ 5 ม.ค.64 ทดลองใช้
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 11:50-12:40 น.
8 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์,ศุกร์ 12.40
9 ง22130
การงานอาชีพ2
(1 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ 8.30-9.20น.,พุธ 13.30-14.20น.
10 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
เข้ากลุ่ม
-
พฤหัสบดี 13.30-15.10น.
11 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 11.50 - 12.40 น.
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พฤ.12.40-13.30 ศ.12.40-13.30
13 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
อังคาร เวลา 09.20 - 10.10, พฤหัสบดี เวลา 11.50 - 12.40, ศุกร์ เวลา 09.20 - 10.10
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
วันอังคาร 12.40-13.30 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/9" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/YYzayT1hU-Z4gCW8m9bg6A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli