ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
จันทร์ 12.40-13.30,พุธ 12.40-13.30 น.,ศุกร์ 12.40-13.30 น.
2 ค20203
โครงงานคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
อ 15.30-16.30 น. พฤ15.30-16.30น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเข้าเรียน
3 ค23202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
-
Zoom
-
จันทร์คาบ 2 เวลา 9.20-10.10 พุธคาบ 7 เวลา 13.30-14.20
นักเรียนเรียนตามตารางเรียน มีการเช็คชื่อและเก็บคะแนน
4 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
จ 10:10-11:00 พฤ 11:00-11:50 ศ 11:00-11:50 น.
5 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
-
-
-
พ 08.30-10.10
6 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11:50 น. และวันศุกร์ เวลา 14.20-15.10 น.
ให้นักเรียนเข้ากลุ่มline เพื่อรับคิวอาร์โค้ดเข้าแอพdiscord หรือกดลิ้ง discord.gg/SZFQcDFuSy
7 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.20
8 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร 13.30-14.20 น. (คาบ7),วันพฤหัสบดี 12.40-13.30 น. (คาบ6),วันศุกร์ 13.30-14.20 น. (คาบ7)
9 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
7ม.ค.64
10 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 09:20-10.10 น.
11 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
จ.12.40-13.30 , พ. 11.00-11.50
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบค่ะ
12 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันอังคาร 10.10-11.00
13 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
อ. 08.30-10.10
-
14 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันจันทร์ 11.00-11.50 / วันพฤหัสบดี 10.10-11.00 / วันศุกร์ 09.20-10.10
15 อ20232
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
จันทร์ เวลา 15.30 - 16.30, พุธ เวลา 15.30 - 16.30
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
16 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
ศุกร์ 10.10-11.00 น.
17 อ20222
สนทนากับเจ้าของภาษา
(1 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม.3/1" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/l0-2DQ3zqmqTLpFk3QpXCg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli