ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
-
-
-
พ 12.40-13.30 พฤหัส 12.40-13.30 ศ 12.40-13.30
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
จ 11.00-11.50 น. พ 13.30-14.20 น. ศ11.00 -11.50 น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเรียน
3 ค23202
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
อ. 08.30-09.20น. , ศ. 13.30-14.20น.
4 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
เข้ากลุ่ม
-
ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดในเฟสกลุ่มนะครับ
5 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
-
-
-
จ 12.40-14.20
6 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อังคาร 10.10-11.00 น.
7 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
ar2na2e
-
-
-
วันที่มีคาบเรียน
8 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
อังคาร 12.40-13.30
9 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 14:20-15:10 น.
10 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
09.20-10.10
11 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันศุกร์ 09.20-10.10
12 ว23103
วิทยาการคำนวณ3
(1 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.10-11.50 น.
13 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
จันทร์ 8.30-9.20 พุธ 10.10-11.00 ศุกร์ 8.30-9.20
14 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
อังคาร 11.00-11.50 น.
15 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "3/2" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/YSV0UeqmBzr2em6FxHQF5w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli