ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
เข้ากลุ่ม
-
วันอังคาร เวลา 11.00-11.50 น. วันพุธ เวลา 10.10-11.00 น. วันศุกร์ เวลา 11.00-11.50 น.
2 ค23202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
-
Zoom
-
พุธคาบ 6 เวลา 12.40-13.30 พฤหัสบดีคาบ 4 เวลา 11.00-11.50
นักเรียนเรียนตามตารางเรียน มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนน
3 ค23102
คณิคศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
จ.09.20-10.10 น., อ.10.10-11.00 น. , ศ.10.10-11.00 น.
4 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
เข้ากลุ่ม
-
ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดในเฟสกลุ่มนะครับ
5 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
-
-
-
พฤ 08.30-10.10
6 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.20
7 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
8 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
6ม.ค.64
9 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 12:40-13:30 น.
10 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
อ. 13.30-14.20 , พฤ. 10.10-11.00
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบค่ะ
11 ว23103
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันจันทร์ 10.10-11.50
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/witcom3
12 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันศุกร์ 09.20-10:10
13 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันจันทร์ 12.40-13.30 / วันพุธ 09.20-10.10 / วันศุกร์ 08.30-09.20
14 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พุธ 13.30-14.20 น.
15 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/3" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/NQz1TjGrXvJSAuSaRE8B1g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli