ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ เวลา 09.20-10.10 น. วันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น.วันพุธ เวลา 11.00-11.50 น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
จ 08.30-09.20 น. อ 08.30-09.20 น. พ 08.30 -09.20น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเข้าเรียน
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพฤหัสบดี เวลา 12.40-13.30 น. และวันศุกร์ เวลา 9.20-11.00 น.
ให้นักเรียนเข้าแอพ discord โดยกดเข้าลิ้งค์ discord.gg/AuHs4tndPV
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
ศุกร์ 12.40-13.30 น.
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพฤหัส 09.20-10.10
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-09:20 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
08.30-09.20/09.20-10.10
-
9 ศ20217
ระนาด
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
อังคาร 12.40
10 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันจันทร์ 13.30-14.20
11 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
จ. 10.10 - 11.50
-
12 ญ20206
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
12:40-14:20
รับใบงานผ่านไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3
13 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
7egs3us
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
จันทร์ 12.40-13.30 อังคาร 11.00-11.50 ศุกร์ 13.30-14.20
15 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พุธ 12.40-13.30 น.
16 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/4" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/_fefcb3WhF4bUV5WrGfGxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli