ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
อังคาร 11.00-11.50,พุธ 8.30-9.20,ศุกร์10.10-11.00น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
จ.10.10-11.00 , พ. 09.20-10.20 , พฤ.09.20-10.10
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 8.30-10.10 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 10.10-11.00 น.
ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม line และเข้าแอพ discord หรือกดลิ้งค์ discord.gg/twB9Hah5kx
4 -
ติว O-net วิทยาศาสตร์
(1 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
5 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พุธ 11.00-11.50 น.
6 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ 9.20-10.10 น. (คาบ 2), วันพฤหัสบดี 8.30-9.20 น.(คาบ 1), วันศุกร์ 12.40-13.30 น.(คาบ 6)
7 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันศุกร์ 09.20-10.10
8 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 12:40-13:30 น.
9 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
10.10-11.00 น./ 14.20-15.10 น.
10 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันศุกร์ 08.30-09.20
11 ว23103
วิทยาการคำนวณ3
(1 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันจันทร์ เวลา 12.40-14.20 น.
12 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
13 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
txdgpol
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พุธ 10.10-11.00 น.
15 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/6" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/kpd1gmt9Xhjzlo5Z3zaAFA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli