ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ 13.30-14.20 น. วันพฤหัสบดี เวลา 10.10-11.00 น. วันศุกร์ เวลา 12.40-13.30 น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
อ 10:10-11:00 พฤ 08:30-09:20 ศ 08:30-09:30 น.
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 10.10-11.00 น. และวันพุธ 8.30-10.10 น.
ให้นักเรียนเข้าแอพdiscord หรือกดลิ้งค์ discord.gg/xr75RBtn6T
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
10.10-11.00
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
11ม.ค.64
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08:30-09:20 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
อ. 11.00-11.50 ,พ. 13.30 -14.20
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
9 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันจันทร์ 12.40-14.20
10 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
ศ. 10.10 - 11.50
-
11 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันอังคาร 09.20-10.10 / วันพุธ 11.00-11.50 / วันศุกร์ 13.30-14.20
12 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
ije74ye
-
-
-
ตามตารางเรียน
13 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พฤหัสบดี 11.00-11.50 น.
14 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/7" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/6VfafzClA-h1vNnwVkmr_Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli