ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ เวลา 10.10-11.00 น. วันพุธ เวลา 08.30-09.20 น. วันศุกร์ เวลา 13.30-14.20 น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
จ 13.30-14.20 น. พ 10.10-11.00 น. ศ10.10 -11.00 น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเข้าเรียน
3 ว23102
วิทยาศาตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
-
-
-
-
Zoom
-
วันจันทร์ 12.40-13.30 น. / วันพฤหัสบดี 08.30-10.10 น.
นักเรียนทุกคนถือปฏิบัติดังนี้ 1)นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์วิชาของตนเอง 2)เช็คชื่อก่อนเรียน เวลารายงานตัว 10 นาที เริ่มจากเวลาเข้าคาบเรียน มาช้าเช็คสาย ไม่รายงานตัวเช็คขาด 3) ติดตามการสอน ภาระงาน และการสอบผ่านไลน์กลุ่ม มีข้อสงสัยติดต่อครูตัย 095-4184309
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
ศุกร์ 11.00-11.50 น.
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
o4llx4l
-
-
-
วันที่มีคาบเรียน
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพุธ 09.20-10.10
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 10:10-11:00 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
12.40-13.30 น.
-
9 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันจันทร์ 08.30-09.20
10 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
ศ. 08.30-10.10
-
11 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
am5nbmv
-
-
-
ตามตารางเรียน
12 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30 - 09.20, วันพุธ เวลา 13.30 - 14.20 , วันศุกร์ เวลา 12.40 - 13.30
13 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พฤหัสบดี 10.10-11.00 น.
14 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "3/8" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/6bdTOic-PMLNZ7HXnYU-XQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli