ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันอังคาร 08.30-09.20น. / วันศุกร์ 11.00-11.50 น.
2 ค33202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
-
-
3 ค33102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30245
ชีววิทยา
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
Meet
เข้ากลุ่ม
-
วันอังคาร เวลา 10.10 - 11.50 น. วันศุกร์ 10.10 - 11.00 น. .
นักเรียนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทั้งแชทกลุ่มหรือแชทส่วนตัวได้
5 ว30225
เคมี 5
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
พุธ 10.10-11.00 / พฤหัส 8.30-10.10
6 ว30206
ฟิสิกส์6
(2 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร เวลา 12.40-14.20 น. / วันศุกร์ เวลา 08.30-10.10 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเรียนการสอนและชิ้นงาน ใบงาน ในกลุ่มไลน์ line.me/ti/g/nNN7UXJXxz
7 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
จันทร์ 10.10-11.00 น. และ พุธ 11.00-11.50 น.
8 ส33104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
9 พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพฤหัส 12.40-13.30
10 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
14.20 - 15.10 ศ.
11 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันพุธ 8.30-10.10
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m6
12 อ33102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
13 อ30215
ภาษาอังกฤษกับเข้าของภาษา
(1 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
gvpw6td
-
-
-
พ. 12:40-13:30, ศ.12:40-13:30
line.me/ti/g/Y_8MMQJ20n
14 ก33906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
ศุกร์ 13:30-14:20 น.
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli