ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฟ้า พุธคาบ4พฤ คาบ4 ศุกร์คาบ2
มุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน ทำกิจกรรมครบ สุภาพ ร่วมตอบคำถาม. เข้าเรียนครบ
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันศุกร์คาบที่ 3 ตารางสีเหลือง: วันจันทร์คาบที่ 1 วันพุธคาบที่ 3
นักเรียนเตรียมหนังสื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่ 2 สามารถใช้สมุดเล่มเดิมในการเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 ได้เลยคะ
3 ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า จ. 13.00-14.00 น. , ตารางสีเหลือง พฤ. 11.00-12.00 น.
4 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์2
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
ิอ:11.00-12.00 (สัปดาห์สีเหลือง) อ:13.00-14.00 (สัปดาห์สีฟ้า)
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
5 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
พฤ:08.30-09.30น. (สัปดาห์สีเหลืองและสีฟ้า)
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
6 ส21101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
อ 11.00-12.00
8 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-09.30 น.
9 พ21104
ปิงปอง
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
จันทร์ เวลา09.45-10.45
10 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จันทร์ 11.00-12.00 น. , พฤหัสฯ 13.00-14.00 น.
11 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพุธ เวลา 11.00-12.00น.
12 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันอังคารคาบที่ 2 ตารางสีเหลือง: วันอังคารคาบที่ 1
13 อ20210
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
ศุกร คาบที่ 4
14 อ.21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จันทร์ 11:00-12:00 น. พุธ 09:45-10:45 น. พฤหัสบดี 11:00-12:00น.
15 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli