ประวัติส่วนตัว

By admin, November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ สืบ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย
ระดับ : คศ.1
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วันเดือนปีเกิด : 4 มีนาคม พ.ศ. 2537
ที่อยู่ปัจจุบัน : 216 ม.9 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260

What do you think?

You must be logged in to post a comment.